2005:8 Årsrapport på alkohol och tobaksområdet

Om publikationen

Löpnummer: 2005:8

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2005:8

Under år 2004 minskade Systembolaget sin försäljning av alkoholdrycker i Blekinge län med 5,7 % omräknat till ren alkohol. Totalt har 4 102 000 liter alkoholdrycker sålts. Det är en minskning med 196 512 liter jämfört med år 2003. Denna minskning kan i första hand kopplas till
de stora införselkvoterna från andra EU-länder.

Kontakt