2005:8 Årsrapport på alkohol och tobaksområdet

Om publikationen

Löpnummer:
2005:8
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2005:8

Under år 2004 minskade Systembolaget sin försäljning av alkoholdrycker i Blekinge län med 5,7 % omräknat till ren alkohol. Totalt har 4 102 000 liter alkoholdrycker sålts. Det är en minskning med 196 512 liter jämfört med år 2003. Denna minskning kan i första hand kopplas till
de stora införselkvoterna från andra EU-länder.

Kontakt