2005:7 Planeringsunderlag för Storskalig vindkraftsetablering i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2005:7

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 98

Publikationstyp: Rapport

Detta är en dummybild för publikationsbilden.

Den största vindkraftanläggningen i länet idag finns i havsområdet vid Yttre Stengrund utanför länets östkust (5 verk). I övrigt finns mindre grupper eller enstaka verk utplacerade på olika platser t.ex. vid Olsäng, Gunnön och Nogersund. En översiktlig bedömning är att länets produktion ligger runt 40-45 GWh/år.

Kontakt