2005:7 Planeringsunderlag för Storskalig vindkraftsetablering i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
2005:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
98
Publikationstyp:
Rapport
Detta är en dummybild för publikationsbilden.

Den största vindkraftanläggningen i länet idag finns i havsområdet vid Yttre Stengrund utanför länets östkust (5 verk). I övrigt finns mindre grupper eller enstaka verk utplacerade på olika platser t.ex. vid Olsäng, Gunnön och Nogersund. En översiktlig bedömning är att länets produktion ligger runt 40-45 GWh/år.

Kontakt