2005:5 HANDBOK I HEDERSPROBLEMATIKEN

Om publikationen

Löpnummer:
2005:5
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2005:5

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland fick i februari 2002 i uppdrag av regeringen att kartlägga behovet av skyddat boende för utsatta flickor i patriarkala familjer. Övriga länsstyrelser i landet fick sommaren 2003 uppdraget att kartlägga och analysera behovet av insatser för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.

Kontakt