2005:5 HANDBOK I HEDERSPROBLEMATIKEN

Om publikationen

Löpnummer: 2005:5

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2005:5

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland fick i februari 2002 i uppdrag av regeringen att kartlägga behovet av skyddat boende för utsatta flickor i patriarkala familjer. Övriga länsstyrelser i landet fick sommaren 2003 uppdraget att kartlägga och analysera behovet av insatser för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.

Kontakt