Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2005:4 Inventering av sandödla i Blekinge län. Med notiser om hot och rödlistade insektsarter

Om publikationen

Löpnummer:
2005:4
Diarienummer:
511-2120-04
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
93
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2005:4

Sandödlan (Lacerta agilis) inventerades i 21 områden
och på totalt 100 lokaler i Blekinge län under 20 dagar
mellan 13-17/7, 26-29/7 och 10-27/8 2004. Avsikten
var att kartlägga den aktuella förekomsten av sandödla
och potentiella sandödlehabitat i länet, som ett led i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för artens bevarande
i Sverige.

Kontakt