Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2005:3 Kontroll av återförsäljare av ogräsbekämpningsmedel

Om publikationen

Löpnummer:
2005:3
Diarienummer:
503-1877-04
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2005:3

Under våren och sommaren 2004 genomförde länsstyrelsen ett tillsynsprojekt tillsammans med, till en början, fyra av länets kommuner. På grund av allför hög
arbetsbelastning hoppade tyvärr Karlshamns kommun av projektet innan de hade genomfört sina tillsynsbesök. Karlshamns kommun var dock delaktiga i framtagandet
av materialet. Olofströms kommun var inte delaktiga i projektet pga. resursbrist.

Kontakt