2005:2 Olofström; industrisamhälle och integrationsort

Om publikationen

Löpnummer: 2005:2

Diarienummer: 430-694-04

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2005:2

Olofströms samhälle växte fram vid mötet av tre åar. Här anlades ett pappersbruk på 1700-talet och kort därpå även ett järnbruk. Järnbruket expanderade och skiftade ägare ett antal gånger. År 1887 övertogs driften av Svenska Stålpressnings AB, ett dotterbolag till AB Separator. Den 7:e mars 1969 övertog Volvo företaget.

Kontakt