2005:14 Groddjur på Utlängan 2005– Resultat från en tvådagars inventering

Om publikationen

Löpnummer:
2005:14
Diarienummer:
511-446-04
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2005:13

Rapporten redovisar resultatet av en två dagars inventering på Utlängan i Karlskrona skärgård i
juni 2005, i syfte att belysa förekomsten av de rödlistade arterna strandpadda och grönfläckig padda. Målet var också att undersöka de naturliga försättningarna för dessa båda arter samt förekomsten av andra groddjur på ön. Lämpliga miljöer på land och i vatten undersöktes dag och nattetid. Speciellt inriktades på att höra eller se spelande djur i lämpliga lekmiljöer.

Kontakt