2005:13 Kronokvarnen Byggnadsminne nr 65

Om publikationen

Löpnummer: 2005:13

Diarienummer: 434-5702-04

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2005:13

Kronokvarnen i Lyckeby är en unik kvarnanläggning som förklarades som byggnadsminne 1995-06-16.

Kontakt