2005:12 Identifiering av verksamheter enligt Naturvårdsverkets branschlista 2004-04-21

Om publikationen

Löpnummer:
2005:12
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2005:12

Rapporten redovisar en kartläggning som är begränsad till identifiering av företag och verksamheter i
Blekinge som tillhör de branscher som angetts i Naturvårdsverkets branschlista daterad 2004-04-21
och som varit aktiva någon gång under de senaste 150 åren. De verksamheter det är fråga om är sådana
som Naturvårdsverket anser bör identifieras och utredas för att klarlägga om de har orsakat viktigare
bestående föroreningar i byggnader, mark, grundvatten eller sediment i recipienter.

Kontakt