2005:11 Observationer av vedinsekter i Karlskrona och eftersök av stora ekbocken i Blekinge sommaren

Om publikationen

Löpnummer:
2005:11
Diarienummer:
511-446-04
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2005:11

Under 2005 har Gunnar Isacsson på uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge län besökt ett antal lokaler där gnagspår tyder på att större ekbock skulle ha kunnat förekomma, samt gjort en stickprovsundersökning av fyra vedinsektslokaler i eller vid Karlskrona.

Kontakt