2005:11 Observationer av vedinsekter i Karlskrona och eftersök av stora ekbocken i Blekinge sommaren

Om publikationen

Löpnummer: 2005:11

Diarienummer: 511-446-04

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2005:11

Under 2005 har Gunnar Isacsson på uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge län besökt ett antal lokaler där gnagspår tyder på att större ekbock skulle ha kunnat förekomma, samt gjort en stickprovsundersökning av fyra vedinsektslokaler i eller vid Karlskrona.

Kontakt