2005:10 Barnperspektiv och rättssäkerhet i ekonomiskt bistånd

Om publikationen

Löpnummer: 2005:10

Diarienummer: 701-3493-05

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2005:10

Under 2004 granskade Länsstyrelsen i Blekinge hur socialnämnden i Karlshamn hade integrerat ett barnsperspektiv vid handläggningen av ekonomiskt bistånd i familjer med långvarigt socialbidragbehov. Länsstyrelsen har under 2005 fortsatt granskningen i ytterligare två kommuner; Olofström och Karlskrona. Härutöver har Länsstyrelsen granskat samtliga kommuners riktlinjer och rutiner.

Kontakt