2005:10 Barnperspektiv och rättssäkerhet i ekonomiskt bistånd

Om publikationen

Löpnummer:
2005:10
Diarienummer:
701-3493-05
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2005:10

Under 2004 granskade Länsstyrelsen i Blekinge hur socialnämnden i Karlshamn hade integrerat ett barnsperspektiv vid handläggningen av ekonomiskt bistånd i familjer med långvarigt socialbidragbehov. Länsstyrelsen har under 2005 fortsatt granskningen i ytterligare två kommuner; Olofström och Karlskrona. Härutöver har Länsstyrelsen granskat samtliga kommuners riktlinjer och rutiner.

Kontakt