2005:1 Nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador

Om publikationen

Löpnummer:
2005:1
Diarienummer:
700-0196-05
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2005:1

I oktober år 2000 kom propositionen ”Nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador”. Handlingsplanen är ett led i Sveriges förändrade alkoholpolitik. Länsstyrelsen i Blekinge har sedan november 2002 arbetat, tillsammans med länets
kommuner, med att stimulera utvecklingen av målinriktade och samordnade förebyggande
insatser på kommunal nivå.

Kontakt