2005:1 Nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador

Om publikationen

Löpnummer: 2005:1

Diarienummer: 700-0196-05

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 14

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2005:1

I oktober år 2000 kom propositionen ”Nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador”. Handlingsplanen är ett led i Sveriges förändrade alkoholpolitik. Länsstyrelsen i Blekinge har sedan november 2002 arbetat, tillsammans med länets
kommuner, med att stimulera utvecklingen av målinriktade och samordnade förebyggande
insatser på kommunal nivå.

Kontakt