Screeninguppdrag inom nationell miljöövervakning

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: NV Dnr: 721-1173-03Mm

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 93

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Screeninguppdrag inom nationell miljöövervakning

På uppdrag av Naturvårdsverket har förekomsten av bisfenol A (BPA), bis(4-klorfenyl)sulfon (BCPS) och 2,2’6,6’-tetra-butyl-4,4’-metendifenol (tetrabutyldifenol) undersökts i slam, spillvatten/dagvatten, råvatten, luft, fisk (abborre) och sediment. Provtagningarna har utförts i tolv län i Sverige.

Kontakt