Screeninguppdrag inom nationell miljöövervakning

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
NV Dnr: 721-1173-03Mm
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
93
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Screeninguppdrag inom nationell miljöövervakning

På uppdrag av Naturvårdsverket har förekomsten av bisfenol A (BPA), bis(4-klorfenyl)sulfon (BCPS) och 2,2’6,6’-tetra-butyl-4,4’-metendifenol (tetrabutyldifenol) undersökts i slam, spillvatten/dagvatten, råvatten, luft, fisk (abborre) och sediment. Provtagningarna har utförts i tolv län i Sverige.

Kontakt