Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lavundersökning i Blekinge län 2002-2003

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Lavundersökning i Blekinge län 2002-2003

Denna rapport behandlar en inventering av lavar på träd i Blekinge län. Totalt har 30 träd inventerats
i länet under år 2003. Av dessa finns 25 träd i på landsbygden och utgör s. k. referensträd
och 5 träd i en mer föroreningsbelastad vägmiljö i E22:an närhet av Horsaryd.

Kontakt