Avrinning, halter och transporter i två typområden på jordbruksmark

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 17

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 

I denna årsredovisning redovisas data för det agrohydrologiska året 2002/2003 för två typområden,
ett i Skåne län och ett i Blekinge län.

Kontakt