Avrinning, halter och transporter i två typområden på jordbruksmark

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
17
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 

I denna årsredovisning redovisas data för det agrohydrologiska året 2002/2003 för två typområden,
ett i Skåne län och ett i Blekinge län.

Kontakt