2004:7 Rapport 2003 inom alkohol- och tobaksområdet i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2004:7

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2004:7

Under år 2003 ökade Systembolaget sin försäljning av alkoholdrycker i Blekinge län med 2 % till
4 298 512 liter. Detta trots att införselkvoterna ökat från andra EU-länder. I jämförelse med siffror
från 1994 (3 472 517 liter) har konsumtionen ökat med 825 995 liter.

Kontakt