Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2004:6 "Rätten till ett eget liv" Hedersrelaterat hot och våld

Om publikationen

Löpnummer:
2004:6
Diarienummer:
700-7049-03
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2004:6

Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra
Götalands län svarar gemensamt för en
samlad rapport till regeringen om samtliga
länsstyrelsers insatser och behov. Denna rapport
lämnades till regeringen den 31 mars
2004.

Kontakt