2004:6 "Rätten till ett eget liv" Hedersrelaterat hot och våld

Om publikationen

Löpnummer: 2004:6

Diarienummer: 700-7049-03

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2004:6

Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra
Götalands län svarar gemensamt för en
samlad rapport till regeringen om samtliga
länsstyrelsers insatser och behov. Denna rapport
lämnades till regeringen den 31 mars
2004.

Kontakt