2004:5 Stinkpadda Åtgärdsprogram för Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2005:5
Diarienummer:
511-4170-99
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2004:5

Stinkpadda är en av landets mest hotade groddjursarter.
Arten har under en lång följd av år uppvisat en
kraftig tillbakagång inom sitt svenska utbredningsområde, som idag omfattar delar av Skåne, Halland, Bohuslän och Blekinge. År 2000 fastställde Naturvårdsverket ett nationellt åtgärdsprogram för arten.

Kontakt