Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2004:4 Grönfläckig padda Åtgärdsprogram för Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2004:4
Diarienummer:
511-4170-99
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2004:4

Grönfläckig padda är i nuvarande rödlista klassad
som akut hotad (CR). Arten förekommer idag endast
på några få lokaler i landet: i Skåne, i Blekinge
och på Öland (inplanterad under 2003). En av de
starkaste populationerna finns på Utklippan i sydöstra
Blekinge.

Kontakt