2004:4 Grönfläckig padda Åtgärdsprogram för Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2004:4

Diarienummer: 511-4170-99

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 14

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2004:4

Grönfläckig padda är i nuvarande rödlista klassad
som akut hotad (CR). Arten förekommer idag endast
på några få lokaler i landet: i Skåne, i Blekinge
och på Öland (inplanterad under 2003). En av de
starkaste populationerna finns på Utklippan i sydöstra
Blekinge.

Kontakt