2004:3 Miljöövervakningsprogram för Blekinge 2003-2006

Om publikationen

Löpnummer: 2004:3

Diarienummer: 502-1576-01

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 102

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2004:3

Detta dokument är en sammanställning av miljöövervakningen som avses bedrivas i Blekinge
under perioden 2003 till 2006. Programmet är godkänt av Naturvårdsverket (2003-10-10). De regionala miljömålen för Blekinge antogs den 17 oktober år 2003. I arbetet med att följa upp de regionala miljömålen kommer miljöövervakningsprogrammet att
utvecklas ytterligare.

Kontakt