2004:3 Miljöövervakningsprogram för Blekinge 2003-2006

Om publikationen

Löpnummer:
2004:3
Diarienummer:
502-1576-01
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
102
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2004:3

Detta dokument är en sammanställning av miljöövervakningen som avses bedrivas i Blekinge
under perioden 2003 till 2006. Programmet är godkänt av Naturvårdsverket (2003-10-10). De regionala miljömålen för Blekinge antogs den 17 oktober år 2003. I arbetet med att följa upp de regionala miljömålen kommer miljöövervakningsprogrammet att
utvecklas ytterligare.

Kontakt