Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2004:2 Biotopkartering i Årydsån år 2001

Om publikationen

Löpnummer:
2004:2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport
Detta är en dummybild för publikationsbilden.

Följande rapport är en sammanställning av resultatet från en kartering av biotoper i och i anslutning till 6 km av Årydsån. Under sommaren 2001 inventerades vattendraget från utloppet, Östersjön, och uppströms till Södra Öllesjön. Inventeringen är genomförd enligt den standardiserade metodiken ”Biotopkartering – vattendrag” (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2000). Karteringen inkluderar beskrivningar av:

  • vattenbiotoper
  • marktyper i närmiljön och omgivningen
  • tillrinnande diken och vattendrag
  • vandringshinder för fisk
  • vägpassager

Kontakt