2004:1 Träskyddsbehandlat virke Tillsynsprojekt tillsammans med länets kommuner

Om publikationen

Löpnummer:
2004:1
Diarienummer:
503-1135-03
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2004:1

Under våren och sommaren år 2003
genomförde länsstyrelsen ett tillsynsprojekt tillsammans med länets fem kommuner. Projektet var ett initiativ från
Ronneby kommun och gick ut på att kontrollera att gällande föreskrifter följs enligt miljölagstiftningen, vid försäljning av träskyddsbehandlat virke.

Kontakt