Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillstånd och förändringar i Mörrumsån 1978-2002

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Tillstånd och förändringar i Mörrumsån 1978-2002

Tillstånd och förändringar i Mörrumsån
1978-2002, Mörrumsåns vattenvårdsförbund

Kontakt