Tillstånd och förändringar i Mörrumsån 1978-2002

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Tillstånd och förändringar i Mörrumsån 1978-2002

Tillstånd och förändringar i Mörrumsån
1978-2002, Mörrumsåns vattenvårdsförbund

Kontakt