Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Redovisning av projektet "Gröna fält och blåa hav"

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1402-3393
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
98
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Gröna fält och blåa hav

Metod för bestämning av jordbrukets kvävebelastning i mindre avrinningsområden samt effekter av läckagereducerande åtgärder.

Kontakt