Redovisning av projektet "Gröna fält och blåa hav"

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1402-3393

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 98

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Gröna fält och blåa hav

Metod för bestämning av jordbrukets kvävebelastning i mindre avrinningsområden samt effekter av läckagereducerande åtgärder.

Kontakt