Övervakning av Kungsfiskare

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 2

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Övervakning av Kungsfiskare

Under åren 1996-2001 var övervakningen av Kungsfiskare en del av den regionala miljöövervakningen i Blekinge som finansieras via Naturvårdsverket och administreras av länsstyrelsen.

Kontakt