Miljömål i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-85081-01-9
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Miljömål i Blekinge

Det övergripande målet för miljöarbetet är det så kallade "generationsmålet" som innebär att vi till nästa generation, dvs. år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Kontakt