Miljömål i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-85081-01-9

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Miljömål i Blekinge

Det övergripande målet för miljöarbetet är det så kallade "generationsmålet" som innebär att vi till nästa generation, dvs. år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Kontakt