Energibalans - Blekinge län år 2000

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Energibalans

På uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge län har Energikontor Sydost upprättat en Energibalans för
Blekinge län år 2000. Energibalansen ska ge ett utgångsläge för Blekinge läns miljömålsarbete
inom energiområdet. Den visar hur energianvändningen såg ut i länet år 2000 och möjliggör en
överblick av vilka åtgärder som skulle kunna öka energieffektiviseringen och användningen av
förnybar energi och därmed minska miljöpåverkan.

Kontakt