Energibalans - Blekinge län år 2000

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Energibalans

På uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge län har Energikontor Sydost upprättat en Energibalans för
Blekinge län år 2000. Energibalansen ska ge ett utgångsläge för Blekinge läns miljömålsarbete
inom energiområdet. Den visar hur energianvändningen såg ut i länet år 2000 och möjliggör en
överblick av vilka åtgärder som skulle kunna öka energieffektiviseringen och användningen av
förnybar energi och därmed minska miljöpåverkan.

Kontakt