Bottenfauna i Blekinge län 2002

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-85081-00-0

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 27

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Bottenfauna i Blekinge län 2002

På uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge län har Medins Sjö- och Åbiologi AB under hösten 2002 utfört bottenfaunaundersökningar i kalkade vattendrag.

Kontakt