Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bottenfauna i Blekinge län 2002

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-85081-00-0
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Bottenfauna i Blekinge län 2002

På uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge län har Medins Sjö- och Åbiologi AB under hösten 2002 utfört bottenfaunaundersökningar i kalkade vattendrag.

Kontakt