2003:7 Rapport 2002 inom alkohol- och tobaksområdet i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2003:7

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2003:7

Under år 2002 ökade Systembolaget sin försäljning av alkoholdrycker i Blekinge län med 11 % till
4 203 053 liter. Av de olika alkoholdryckerna var vin den mest konsumerade drycken. I Blekinge ökade försäljningen av vin med 11 % till 1 499 907 liter.

Kontakt