2003:7 Rapport 2002 inom alkohol- och tobaksområdet i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
2003:7
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2003:7

Under år 2002 ökade Systembolaget sin försäljning av alkoholdrycker i Blekinge län med 11 % till
4 203 053 liter. Av de olika alkoholdryckerna var vin den mest konsumerade drycken. I Blekinge ökade försäljningen av vin med 11 % till 1 499 907 liter.

Kontakt