2003:5 Blekinges betesmarker Skötsel och restaurering

Om publikationen

Löpnummer: 2003:5

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapporet 2003:5 Blekinges betesmarker

Dagens betesmarker utgör en sista splittrad rest av ett betespräglat landskap som hade sin största utbredning någon gång under 1800-talet. I början av 1900-talet fanns uppskattningsvis mer än 40 000 hektar naturbetesmarker i Blekinge. Behovet av naturbetesmark har med tiden minskat. God tillgång på åkermark har gjort det mer lönsamt att överge de
naturliga betesmarkerna och i stället låta djuren beta på åkern.

Kontakt