2003:4 Inventering av glacialrelikta kräftdjur i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2003:4
Diarienummer:
502-7817-03
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2003:4

Länsstyrelsen har ansvaret för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av glacialrelikta kräftdjur ingår i programområdet Sötvatten inom delprogrammet
Artövervakning – glacialrelikta kräftdjur.

Kontakt