2003:4 Inventering av glacialrelikta kräftdjur i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2003:4

Diarienummer: 502-7817-03

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2003:4

Länsstyrelsen har ansvaret för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av glacialrelikta kräftdjur ingår i programområdet Sötvatten inom delprogrammet
Artövervakning – glacialrelikta kräftdjur.

Kontakt