2003:2 Strömstare i Blekingesammanfattning av undersökningar 1991-2001

Om publikationen

Löpnummer:
2003:2
Diarienummer:
502-3298-01
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2003:2

Länsstyrelsen har ansvaret för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av strömstare ingår i programområdet Sötvatten inom delprogrammet Art-
övervakning - strömstare och forsärla.

Kontakt