2003:2 Strömstare i Blekingesammanfattning av undersökningar 1991-2001

Om publikationen

Löpnummer: 2003:2

Diarienummer: 502-3298-01

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 14

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2003:2

Länsstyrelsen har ansvaret för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av strömstare ingår i programområdet Sötvatten inom delprogrammet Art-
övervakning - strömstare och forsärla.

Kontakt