Utvärdering av metod för övervakning av ädellövsskogar

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
123
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Metod för övervakning av ädellövskogar

Syftet med detta projekt har varit att, med hjälp av tidigare erfarenheter och befintliga kunskaper,
anpassa framtagna metoder för övervakning av biologisk mångfald i barrskogsmiljöer till
ädellövskogsmiljöer.

Kontakt