Utvärdering av metod för övervakning av ädellövsskogar

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 123

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Metod för övervakning av ädellövskogar

Syftet med detta projekt har varit att, med hjälp av tidigare erfarenheter och befintliga kunskaper,
anpassa framtagna metoder för övervakning av biologisk mångfald i barrskogsmiljöer till
ädellövskogsmiljöer.

Kontakt