Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utbredning av blås- och sågtång i Kalmar och Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
502-2634-02
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Utbredning av blås- och sågtångi Kalmar och Blekinge län

Tångsamhällena i sydöstra Sverige följs inom den regionala recipientkontrollen genom regelbundna besök av dykare på ett antal fasta lokaler. I Kalmar län besöks lokalerna en gång om året sedan 1980-talets början, i Blekinge län minst vartannat år sedan 1990.

Kontakt