Utbredning av blås- och sågtång i Kalmar och Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 502-2634-02

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Utbredning av blås- och sågtångi Kalmar och Blekinge län

Tångsamhällena i sydöstra Sverige följs inom den regionala recipientkontrollen genom regelbundna besök av dykare på ett antal fasta lokaler. I Kalmar län besöks lokalerna en gång om året sedan 1980-talets början, i Blekinge län minst vartannat år sedan 1990.

Kontakt