Tillsynsplan för dammar

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 535 54 72-01

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Tillsynsplan dammar 2002

Miljöbalken ställer höga krav på myndigheters
tillsynsarbete. Det är en viktig del av länsstyrelsens arbete, och tillsyn på vattenverksamheter har inte givits så stort utrymme i länsstyrelsens verksamhet. Detta
förslag på tillsynsplan för dammar är ett första steg mot länsstyrelsens mål att aktivt bedriva ändamålsenlig tillsyn enligt miljöbalken på de vattenverksamheter som bedöms som tillsynskrävande.

Kontakt