Tillsynsplan för dammar

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
535 54 72-01
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Tillsynsplan dammar 2002

Miljöbalken ställer höga krav på myndigheters
tillsynsarbete. Det är en viktig del av länsstyrelsens arbete, och tillsyn på vattenverksamheter har inte givits så stort utrymme i länsstyrelsens verksamhet. Detta
förslag på tillsynsplan för dammar är ett första steg mot länsstyrelsens mål att aktivt bedriva ändamålsenlig tillsyn enligt miljöbalken på de vattenverksamheter som bedöms som tillsynskrävande.

Kontakt