Övervakning av Kentsk tärna

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 3

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Kentsk tärna

Sedan 1996 är inventeringen och ringmärkningen av Kentsk tärna en del av den regionala miljöövervakningen som finansieras via
Naturvårdsverket och administreras av länsstyrelsen i Blekinge.

Kontakt