Övervakning av Ejder

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 4

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Övervakning av Ejder

Karlskrona Ornitologiska Klubb inledde den årliga inventeringenav ejder på Utklippan 1984. Sedan 1996 är inventeringen en del av den regionala miljöövervakningen som finansieras via
Naturvårdsverket och administreras av länsstyrelsen i Blekinge.

Kontakt