Övervakning av Ejder

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Övervakning av Ejder

Karlskrona Ornitologiska Klubb inledde den årliga inventeringenav ejder på Utklippan 1984. Sedan 1996 är inventeringen en del av den regionala miljöövervakningen som finansieras via
Naturvårdsverket och administreras av länsstyrelsen i Blekinge.

Kontakt