Kvalitetssäkring av data från mjukbottenfaunaundersökningar

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
238-2307-01
ISBN/ISSN-nr:
91 86810 94-4
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Kvalitetssäkring av data från mjukbottenfaunaundersökningar

Kvalitetssäkring av data från mjukbottenfaunaundersökningar
inom miljöövervakningen

Kontakt