Kvalitetssäkring av data från mjukbottenfaunaundersökningar

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 238-2307-01

ISBN/ISSN-nr: 91 86810 94-4

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Kvalitetssäkring av data från mjukbottenfaunaundersökningar

Kvalitetssäkring av data från mjukbottenfaunaundersökningar
inom miljöövervakningen

Kontakt