Inventering av fisksamhällen vid Tromtö i Blekinge, augusti 2001

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 14

Publikationstyp: Rapport

Omsalg Rapport Inventering av fisksamhällen vidTromtö i Blekinge, augusti 2001

Tromtö naturreservat i den västra delen av Karlskrona skärgård omfattar 12,4 km2, varav ca 70% utgörs av havsyta. Provfisken genomfördes i
augusti 2001, som en del av en större inventering av områdets marina växtoch djurliv.

Kontakt