Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av fisksamhällen vid Tromtö i Blekinge, augusti 2001

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport
Omsalg Rapport Inventering av fisksamhällen vidTromtö i Blekinge, augusti 2001

Tromtö naturreservat i den västra delen av Karlskrona skärgård omfattar 12,4 km2, varav ca 70% utgörs av havsyta. Provfisken genomfördes i
augusti 2001, som en del av en större inventering av områdets marina växtoch djurliv.

Kontakt