Fysisk störning

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Fysisk störning av stränder

Fysisk störning av stränder. Metodstudier för övervakning av exploateringsgraden

Kontakt