Fisket på sydkusten

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1402-3393
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
140
Publikationstyp:
Rapport
Rapport Fisket på sydkusten

Trots ökade fångstmängder minskade antalet fiskare och fiskefartyg i det svenska fisket kraftigt under 90-talet. Särskilt markant har minskningen under senare år varit på sydkusten d.v.s. i Blekinge och Skåne samt på södra ostkusten där flottan nästan halverats. Bland orsakerna till den negativa trenden för fisket nämns överfiskning och föroreningar, dålig och osäker arbetsmiljö, sämre konkurrens

Kontakt