Fisket på sydkusten

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1402-3393

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 140

Publikationstyp: Rapport

Rapport Fisket på sydkusten

Trots ökade fångstmängder minskade antalet fiskare och fiskefartyg i det svenska fisket kraftigt under 90-talet. Särskilt markant har minskningen under senare år varit på sydkusten d.v.s. i Blekinge och Skåne samt på södra ostkusten där flottan nästan halverats. Bland orsakerna till den negativa trenden för fisket nämns överfiskning och föroreningar, dålig och osäker arbetsmiljö, sämre konkurrens

Kontakt