Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bottenfauna i Blekinge län 2001

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-86810-92-8
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Bottenfauna i Blekinge län2001

Bottenfauna i Blekinge län 2001. Undersökning av bottenfaunan vid 36 lokaler i rinnande vatten

Kontakt